Disse fem guttene er tatt ut til kretslaget for 07.

Oliver Rosé Borge, Robin Holmen, Eirik Paulsen Hammerstad, Adrian Kjelsrud Aarevoll, Sebastian Mølsted.


Vi gratulerer!