Vedlagt følger et dokument med informasjon fra kretsen om endringer i dommeroppsettet for 12 årsklassene, som gjelder fra og med 2022-sesongen.

Intensjonen som i sin tid var å utdanne tilstrekkelig med 9er dommere primært til å bruk på klubbens ‘egne’ kamper i 12-årsklassene er ikke lenger til stede, mye med bakgrunn i to pandemi-sesonger hvor vi har mistet nærmere 100 dommere – med majoritet blant yngre rekrutt- og 9er dommere.

Mye skyldes motivasjonssvikt og andre faktorer, i tillegg til at ny-rekrutteringen av dommere har vært svært liten da fysiske dommerkurs ikke har vært mulig å gjennomføre pga ‘korona-nedstenging’.

 

Sesongene 2020 og 2021 har vært meget krevende, og spesielt merkbart har det vært i dommermiljøet.

Vi har en dommersituasjon/-kapasitet som gjør at vi er nødt til å foreta nødvendige grep som vil påvirke dommeroppsettet i 2022 sesongen.

Som nevnt har vi mistet nærmere 100 dommere siste 2 år, og må derfor meddele at fra og med 2022 sesongen må klubbene selv ta ansvaret for oppsett og oppfølging av dommere i 12 årsklassene.

 

Mer informasjon og bakgrunn finner dere i vedlagt dokument.

 

Vi står selvsagt til disposisjon hvis spørsmål/uklarheter, og håper på forståelse for beslutningen.

 

 

 

Vennlig hilsen

Erik Nielsen

Dommerkonsulent, NFF Buskerud

32 01 61 14 | erik.nielsen@fotball.no

 

www.fotball.no