Da står nå i en plast eske i hyllene ved trappa på klubbhuset, ta en titt når klubbhuset er åpent.