Til alle trenere og lagledere i vår klubb. Du inviteres herved til å delta på en nasjonal klubbundersøkelse. Formålet er enkelt, Norsk fotball ønsker å forstå bedre om vi lykkes med å gi det tjenestetilbudet og den støtten dere trenger.

Spørsmålene i undersøkelsen er tilpasset din klubbrolle og dine erfaringer.

Du kan velge å være anonym eller besvare hvilken klubb du kommer fra. Ved å besvare hvilken klubb du kommer fra er klubben med på en trekning av en gave fra NFF som takk for deltagelse. For å sikre at undersøkelsen håndteres ryddig og profesjonelt benyttes profesjonell ekstern hjelp i design og etterarbeid ved Trygve Forgaard i INNSIKT, trygve@innsikt.as

Jeg håper du kan prioritere å sette av noen minutter til å spille oss gode her med ærlige svar. Det trenger vi for å kunne bli enda bedre sammen.

Avsender fra forbundet er Kristoffer Vatshaug; fagansvarlig for klubbutvikling

Klikk på linken under for å starte undersøkelsen


https://survey.us.confirmit.com/wix/p964479350841.aspx?klubbniva=3&krets=4