De fleste er klar over at vi har et lysanlegg som synger på siste verset. Lysanlegget kom på plass i 1976 og var den gangen et av de flotteste lysanleggene i landet. Anlegget har nå rundet 45 år og det er helt nødvendig å få skiftet det ut til en mer moderne løsning som reduserer vedlikeholdskostnader, høye strømkostnader og ikke minst et anlegg som gir bedre lys.

Klubben har gjort store investeringer de siste årene i baner og nytt klubbhus. Det å klare å løfte en investering i et nytt lysanlegg nå hadde vært svært tungt for ikke å si umulig, vi måtte ha hjelp!
Vi har en fantastisk bank i nærområdet som hvert år deler ut «Spire midler» til ulike prosjekter innenfor idrett og kultur. Vi sendte derfor inne en søknad til Sparebanken Øst om støtte til nytt lysanlegg.

Tirsdag ettermiddag dukket Per Øyvind Mørk og Vibeke Hald Langen fra Sparebanken Øst opp på banen og de hadde med seg en sjekk på hele 1,6 millioner til støtte til nytt lysanlegg. Rett og slett en helt fantastisk gave som nå gjør det mulig å realisere et helt nytt lysanlegg.
Målsettingen nå er at vi skal klare å ha et nytt lysanlegg oppe på sensommeren 2022. Denne gaven sammen med spillemidler og momsrefusjon muliggjør dette.

Solberg Sportsklubb retter med dette en stor takk til Sparebanken Øst for tildeling av Spire midler. Sparebanken Øst har også tidligere bidratt med betydelige beløp til Solberg Sportsklubb, seinest da vi bygde nytt klubbhus. I tillegg så er Solberg Sportsklubb inne i en treårig samarbeidsavtale med Sparebanken Øst, hvor banken hvert år bidrar med 250 000 kroner for å gi et best mulig grunnlag for aktivitet for barn og ungdom.

Solberg Sportsklubb takker med dette Sparebanken Øst for støtten på 1,6 millioner til nytt lysanlegg

Her kan dere også lese hva Drammen Live 24 skriver om saken: