Til info:

Klubben forsøker å komme i dialog med kommunen for å vurdere om garderober skal stenges eller ikke. Klubben vil gjennomføre like tiltak som kommunale anlegg med samme type idrett som oss, når dette er avklart.

I påvente av avklaringer ønsker klubben:

  • Alle over 12 år som befinner seg inne på anlegget benytter munnbind (inn til og inne i garderobene, møterom, slipebod eller andre oppholdsrom).
  • Kom gjerne ferdig skiftet og snør på deg skøytene ute, slik at du unngår bruk av garderobe.
  • Hold minst en meters avstand og vask/ sprit hender ofte.
  • Reduser antall nærkontakter.
  • Test deg umiddelbart ved symptomer eller hvis du er nærkontakt til smittet person.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på fokjølelse.

Bli med på dugnaden, i håp om å holde idretten i klubben vår i gang

Med vennlig hilsen

Frode Engedal
Leder Solberg SK