I venstremenyen på hjemmesiden under klubben finner dere informasjon om trener og politiattest-ordningen.

Her finner dere mer informasjon, lenker til løsningene og brukerveiledning. Alle som har et trenerverv i Solberg skal ha gjennomført trenerattest og ha gyldig fremvist politiattest. Politiattesten skal fremvises til ansvarlig politiattest i Solberg, Øyvind Gamst.

Politiattest

Trenerattest