Alle nye medlemmer som skal melde seg inn i Solberg sportsklubb kan gjøre dette ved å klikke på knappen for medlemskap på høyre side på hjemmesiden. Alle idrettene som klubben tilbyr skal være tilgjengelig for innmeldig.

Etter innmleding vil man motta en faktura for medlemskap og eventuelt treningsavgift for den særidretten man utøver. Merk at disse kan faktureres på forskjellige tider av året avhengig av sesong for idretten.

Allidrett

Alle som har barn som skal inn i allidretten må registrere seg via knappen for medlemskap. Fordelen med dette er at dere må registrere ved bruk av fødselsnummer slik at vi er 100% sikre på at det er korrekt person som registreres i henhold til data hos folkeregisteret. På denne måten vil vi også unngå eventuelle duplikater i medlemssystemet til klubben.
Les mer om idrettens ID her:
Oppskrift på hvordan man registrerer barn under 15 år finner dere som vedlegg i nyheten.

For nye medlemmer vil fakturaen komme i løpet av uke 44 på medlemskontingent og særavgift i allidretten. For de som allerede har medlemskap vil man kun motta særavgift for allidretten.

Usikker på om ditt barn er registrert? Logg deg inn via medlemskap så vil du få opp informasjon om barnet ditt er registrert med medlemskap i idrettslaget og eventuelt allidretten.

Fritidskortet

Alle barn mellom 6 og 18 år kan benytte seg av fritidskortet til å betale for aktivitet i regi av Solberg Sportsklubb. Ordningen dekker 1000,- pr halvår som dere kan benytte til å betale for medlemskotningent og treningsavgift i klubben.
Les mer om løsningen og hvordan bruke fritidskortet her:

Løsningen er laget slik at dere er avhengig av å ha mottat fakturaen før dere kan registrere betaling via fritidskortet, det er derfor viktig at man registrerer barnet så fort som mulig.