Solberg SK er for tiden i gang med å rydde i nøkkelbrikker og tilganger til klubbens bygninger. Dette gjelder både det gamle garderobebygget og det nye klubbhuset.


De som ikke lenger har verv i klubben, vil miste sin tilgang til disse byggene.
Skulle det skje, at noen som trenger tilgang mister den, ønsker vi at dere tar kontakt med deres særgruppe så de kan rydde opp i dette.
Vi beklager det ekstra bryderiet det vil medføre.

Mvh
Styret Solberg Sportsklubb.