Solidaritetsfondet

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond kan idrettslaget bidra til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert.

Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering/støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten og andre tilskuddsordninger. Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Hvordan støtte Solidaritetsfondet? Enkeltpersoner eller næringsliv kan ta kontakt med daglig leder, eller vippse til 50656. Midlene går direkte til barn/unge som trenger støtte.  

På vegne av økonomisk sårbare familier takker vi igjen våre gode støttespillere: Drammen idrettsråd,  Norengros, Zuccorellostiftelsen 

 

 

 

Tilbake