Vi har blitt varslet om at Intersport på tidligere Buskerud storsenter blir lagt ned. De stenger 15. april 2023. Umbro og Solberg jobber med å finne en ny løsning på hvor vi skal fortsette å handle klubbutstyret til leverandøren vår Umbro. Vi holder dere oppdatert.

Utstyr som venter på å bli trykket må vente til nytt utsalgssted er på plass.