Solberg og Mjøndalen har inngått en klubbsamarbeidsavtale på 3 år rundt seniorfotball for damer.

Begge klubbene er enige om at et samarbeid er viktig for å løfte opp damefotballen på denne siden av byen. Klubbene er opptatt av å gi utviklingsmuligheter for jenter som vil spille fotball.

Vi har for sesongen 2023 meldt på to lag, et i 4. divisjon og et i 5. divisjon.

Solberg har flere års erfaring med å drifte damefotball og Mjøndalen har fagkompetanse fra toppfotballdrift, begge klubbene har et felles ønske om å løfte damefotballen og gi et godt tilbud.


Solberg SK administrere lagene i denne perioden og ved et eventuelt opprykk vil Mjøndalen ta over administrasjonen.

Vi har sammen med Mjøndalen brukt god tid i denne prosessen og  hatt flere møter angående økonomi og diverse andre praktiske saker.
Vi har også hatt møte med kretsen underveis.

Mjøndalen har hatt et 7’er-damelag i 10 år og startet opp et 11’er-lag i 2022. De mener de har satt gode rammer for å bygge på dette i det videre arbeidet. 

Solberg Sportsklubb har drevet med jente- og damefotball en årrekke, og mener at et samarbeid kan hjelpe Mjøndalen med å ta steget opp på satsningen rundt jenter og damer.

Det som er nøkkelen til å lykkes er å få inn flerre jenter i yngre klasser så grobunnen i begge klubben blir bra.

Lagene vil trene i Mjøndalen på vinterstid, ellers vil treningene foregå på Solbergbanen. Kampene vil bli spilt på Solbergbanen og på Consto Arena.

Trener teamet består av: Hovedtrener Tom Eystø og Hans Gunnar Frivoll, assistenttrenere Per Aage Ask og Kenneth Myhrvold. Lagledere er Frode Engedal og Lars Dragset. Vi er pr. nå 45 spiller i troppen.