Styret innkaller herved til årsmøte i Solberg Sportsklubb.

Årsmøte avholdes: Torsdag 16. mars kl. 18.00 i storsalen på klubbhuset

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, må sendes til styret innen onsdag 08. mars 2023 til dagligleder@solbergsk.no

Egen saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden fra kveld torsdag 09. mars 2023. Det ligger som vedlegg under på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Solberg Sportsklubb minst en måned, fylle 15 år i dette kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Solberg Sportsklubb