Bli med på sesongens siste Alle jenter på isen.

Det skjer på Lissos arena og er for alle jenter mellom 5-12år. Aktiviteter er tilpasset alder og nivå.

Større jenter er instruktører. Arrangement er gratis og man trenger ikke være medlem for å delta.