Vi har alltid som mål at Solberg Sportsklubb skal være viktig for felleskapet til små og store i Solbergelva. Vi skal skape aktivitet, og være et møtepunkt hvor folk bryr seg om hverandre. Den jobben klarer ikke en idrettsforening alene og vi er avhengig av gode samarbeidspartnere. Mer om det om litt.

Om ikke alle opplever at idrettsforeningen er et hjerte i bygda kan klubben med sikkerhet si at den er godt opplyst. Det siste er takket være nytt lysanlegg på hovedbanen. Det gamle lyssystemet var fra 1976. Det var ikke lenger mulig å oppdrive lyspærer og var dyr i drift. Dagens anlegg består fremdeles av seks master, men gamle damplamper er erstattet med LED lamper. Lysstyring gjøres nå digitalt og det jobbes med god praksis når de ulike lysnivå skal benyttes. En sunn bruk er en selvfølge med dagens strømpriser.   

Det har vært et stort prosjekt for en lagseid klubb. En prosjektgruppe har fulgt opp prosessen fra A-Å med anbud og oppfølging av arbeidet. Denne gruppen har bestått av klubbens egne som er Dag Kåre Lunden, Kjell Ole Ingebo, Ole Grøtterud, Knut Erik Sørensen og Vidar Solberg. Styreformann Frode Engedal forteller det har vært vesentlig for klubben å ha en prosjektgruppe som både har kompetanse og engasjement for at slike kostbare prosjekt lander økonomisk og kvalitetsmessig. 

Så tilbake til viktige samarbeidspartnere. Prosjektet hadde ikke vært mulig uten Sparebank Øst som en viktig støttespiller. De har gått inn med 1,6 kr millioner til nytt lysanlegg som totalt kostet 3 452 500 kr inkludert en ny mast som erstatning for en av de gamle mastene. Finansieringen for øvrig dekkes inn med spillemidler og klubbens egne midler/dugnad. 

Det er full aktivitet på anlegget vårt. Sommer som vinter. Vinterstid er det mange som har gleden av en isflate som Ola og gjengen kontinuerlig jobber for å holde i god stand. Tommel opp!

I desember inviterte den aktive allidrettsgruppen i Solberg Sportsklubb alle små og store til skøytefest. Isen var fylt opp med 150 barn og mange voksne. Sparebank Øst var invitert og stilte med Per-Øyvind Mørk og Vibeke Hald Langen. Klubben takket Sparebank Øst for den viktige og nødvendige økonomiske støtten. Den ekstra lysanleggaven sammen med samarbeidsavtalen Sparebank Øst og Solberg Sportsklubb har, gjør det mulig å utvikle klubben. Banken kom også med buffer som gaver til barn på isen - gode å ha under hjelmen.

Så tilbake til spørsmålet i overskriften. Oppleves Solberg Sportsklubben som et opplyst hjerte i bygda? Vi som er engasjerte i klubben nikker forhåpentligvis samtykkende, samtidig som vi alltid må jobbe på for den gode verdiskapningen vi gjør for små og store. Og at lysanlegget lyser opp mørke kvelder i bygda vår kan ingen bestride.