I uke 40 og 41 vil det utføres oppgradering av lysanlegget på hovedbanen. Det betyr at hovedbanen ikke skal benyttes på dagtid mens arbeidet pågår, men alle treninger/ kamper på ettermiddag og kveld foregår som normalt.