Da var årets fotballskole i regi av Solberg Sportsklubb over. I overkant av 80 barn har tilbragt 3 dager i strålende solskinn sammen med instruktører fra J17 og G16. I bildekarusellen over får dere et lite innblikk i aktiviteten som har foregått over disse tre dagene.

Vil benytte anledningen til å takke alle som har stått på for at vi skulle få gjennomført årest fotballskole.

Marthe Melcher, Marie Forsgren og Patrick Liahagen for stødig håndtering av servering og foring av sultne barn. Gjennomført til 20 i stil.
Anne- Lise Holtan Sletaker - Instruktør og altmuligkvinne som har lagt ned en enorm innstas og tilrettelagt for gjennomføringen av fotballskolen. 
Stian Asbjørnsen - Lokal DJ (stiller med eget utsyr) , sjauer og skolen pedagog. Viser seg å være ekstremt dyktig på nedpakking av leker. Gi mannen et par kaffe og han overlever 7 timer med fotballskole, selv etter dobble arbeidsskift.

Alle instruktørene - Som har lagt ned en formidabel innsats for å tilrettelegge for aktiviteten til barna. Fantastisk pliktoppfyllende, pålitelige, engasjerte og flotte ungdommer vi har i klubben. Tusen takk for jobben dere har lagt ned!

Solberg fotball - Som har bistått med nødvendige midler for at vi kunne gjennomføre skolen.

Vi håper barna har hatt det fint på fotballskolen og så håper jeg vi sees igjen til neste år.

/Ronny