Treningsavgift for allidrett høst 2022 og vår 23 er nå sendt ut. Årsaken til at den kommer tidligere enn foregående år er at dere skal ha mulighet til å betale denne med fritidskortet.

Fritidskortordningen utløper 31. juli og etter denne datoen vil ordningen avvikles. 
Fritidskortordningen gir alle barn mellom 6 og 18 år 1000 kr i halvåret som kan dekke aktivitet tilknyttet Solberg Sportsklubb.
Les mer her om ordningen og hvordan du benytter den

Ikke medlem lenger eller spørsmål til fakturaen eller fritidskortet, send til medlemskap@solbergsk.no