Avd Eldre’s fordeler overskudd til de enkelte grupper, i hovedsak til de unge samt bidrag til fellesskapet etter innkomne søknader.
Vi har brukt opp våre midler for 2022 iht vårt årsmøtevedtak og vi vil sette søknadsfrist for 2023 til 31.12.2022.

Søknad kan sendes: ronny.hansen@ebnett.no