I venstremenyen på hjemmesiden under klubben finner dere informasjon om trener og politiattest-ordningen.

Her finner dere mer informasjon, lenker til løsningene og brukerveiledning. Alle som har et trenerverv i Solberg skal ha gjennomført trenerattest og ha gyldig fremvist politiattest. Alle som har et tillits - og ansvarsforhold til barn og unge skal også ha gyldig politiattet (det gjelder alle rolelr som er involvert med laget på feltet eller på f. eks overnattingsturer). 

For å få bekreftelse på formål fra klubben, send en henvendelse til ronny.haugen@solbergsk.no

MERK: Politiattesten skal ikke sendes, men vises ved personlig fremmøte etter avtale. Politiattesten skal ikke oppbevares av andre enn personen selv. Politiattesten skal fremvises til ansvarlig politiattest i Solberg, Ronny Haugen eller vara Bård Kvamme.

Politiattest

Trenerattest