Trenger gruppen eller laget nytt utstyr? Solberg har en rammeavtale med Umbro om innkjøp av felles utstyr.

I venstremneyen under klubben er det laget informasjon om hvordan man bestiller felles utstyr i Solberg.

Den artikkelen finner du her: