Kampen i fokus - digital håndbok for trenere og lagledere

Trenere og lagledere må forholde seg til mye informasjon, både før og under en fotballsesong. Informasjon om alt fra overganger, foreldremøter, spilleregler, størrelse på banen, forsikring og omberamming av kamper og mye annet. I denne håndboken har vi samlet alt vi tenker det er nyttig å vite for sesongen 2022.

Vi håper at håndboken blir nyttig som oppslagsverk, og ønsker alle en god sesong preget av gode kampopplevelser og Fair play! 

 

Kampen i fokus - NFF Buskerud