Årsmøte SSK 2022
SSK Klubbhus 31. mars kl. 18:00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 16.03.22 (minst 14 dager før årsmøte).
Sendes til: 
Solberg SK, gamle riksvei 102B, 3057 Solbergelva eller på epost til: leder@solbergsk.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/ legges ut senest 20.03.22 på solbergsk.no

Åpent for alle medlemmer

Ved avstemminger må medlemskontingent være betalt 5 dager før årsmøte. Møtedeltagere uten betalt medlemskap kan ikke stemme.

Stemmeberettiget er medlemmer fra 16 år og eldre. Foreldre kan ikke stemme for barn under 16 år.