Anlegget til Solberg Sportsklubb består av 2 fulle 11'er baner, en 9'er bane og et flunkende nytt klubbhus.