Generelt - gjelder alle uansett
• Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer på luftveissykdom.
• Test deg i henhold til myndighetenes anbefalinger.
• Bruk munnbind og hold avstand til andre i det offentlige rom, i tråd med nasjonale og lokale regler og anbefalinger.
• Vask henda ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
• Reduser antall nærkontakter.
• Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
• Kom ferdig skiftet til trening om du kan.
• Begrens bruk av garderober så mye som mulig. Trengsel og tett kontakt mellom personer i garderobene skal unngås.
• Hold mest mulig aktivitet lokalt. Det handler om å redusere antall nærkontakter, og gjøre mest mulig innenfor et fåtall kohorter.

Trening:
Under 20 år: Utendørs kan barn og unge under 20 år trene med nærkontakt uten antallsbegrensninger.
Over 20 år: Utendørs kan trening gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
Innendørs kan trening gjennomføres med 1 meters avstand i gruppestørrelse inntil 20 personer.
Ved intensiv trening innendørs, bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Kamp utendørs:
Under 20 år: Utendørs kan all kampaktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år gjennomføres som normalt.
Utendørsarrangementer for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltagerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Over 20 år: Utendørs kan all kampaktivitet for voksne over 20 år gjennomføres som normalt.

Det er imidlertid begrensning på antall tilskuere på 200 personer på utendørs arrangement, men det er mulig å ha 600 personer på utendørs arrangement, hvor alle tilskuerne sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Kamper og arrangementer generelt:
Etter Covid-19 forskriften er det krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer (§13c) og krav til oversikt over deltakerne på arrangementer (§13d). Det henvises derfor til NBFs protokoll for gjennomføring av kamparrangementer i toppidretten (pdf) som en sjekkliste, så langt det er naturlig, for kamparrangementer på alle nivåer.

Publikumstid:
Fortsetter inntil videre, men husk avstand og sunn fornuft. Ingen garderobe.

Innendørs sliperom og lager/bod:
Ikke mulig med 1 meters avstand - Bruk munnbind og pass på avstand og unngå trengsel i sliperom og på lager.

Ved smitte i et lag - følger vi rådene fra FHI:
For dere betyr det i praksis dette:
• Har du fått påvist korona - gi beskjed til lagleder eller trener umiddelbart.
• Lagleder vil videre gi informasjon til alle i laget om at en i laget er smittet. Gi også informasjon til klubbledelsen.
• Alle som har vært på siste trening sammen med den smittede anbefales å teste seg.
• Er du nærkontakt definert av smittesporing kommunen, må karanteneregler følges. Denne beskjeden kommer da fra Drammen kommune og deres smittesporer.

Covidforskriften.

Les mer på bandyforbundet sine sider.

Les mer på drammen kommune sine sider.