• Leder : Bård Kvamme (922 22 578)
  • Leder Junior : Robert Storberget Larsen
  • Medlem og Sekretær : Raymond Berg Olsen
  • Medlem og Dommeransvarlig : Magnus Koløy (920 24 347)
  • Medlem : Per Aage Ask
  • Medlem : Gry Myrvold

 

Kontakt : solbergskfotball@gmail.com

 

Sportslig Leder Fotball / Herre : Robert Storberget Larsen

Mobil : 990 08 101

 

Utdanningsansvarlig : Ståle Gundersen

Mobil : 928 84 452

 

 

Foto : Morten Lefsa