Listen oppdateres av Dommeransvarlig, Magnus Koløy (920 24 347)