Lenken under er fra Norges fotball forbund som legger føringer på hvordan trenere kan trene og lede lag, øvelser, retningslinjer, regler. Informasjon for deg som er nærmest aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen.

Barn- og ungdomsfotball