Alle trenere i Solberg Sportsklubb skal gjennomføre trenerattesten og ha gyldig fremvist politiattest.

Trenerattesten, som ble lansert i mars 2021, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten og én for trenere i voksenidretten.

Trenerattesten har en løsning som gir klubbene oversikt over egne trenere, inkludert enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten – og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

Mer informasjon finner du her:

Brukerveiledning

Ta trenerattesten her