Alle trenere i Solberg Sportsklubb skal gjennomføre trenerattesten og ha gyldig fremvist politiattest.

Trenerattesten, som ble lansert i mars 2021, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Det kommer også en voksenversjon før sommeren 2022.

Trenerattesten har en løsning som gir klubbene oversikt over egne trenere, inkludert enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten – og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

Mer informasjon finner du her:

Brukerveiledning

Ta trenerattesten her