For alle inngående fakturaer til Solberg Sportsklubb kan denne adressen benyttes:

solbergsportsklubb@ebilag.com