Avd. Eldre’s er ei gruppe for medlemmer av Solberg Sportsklubb som kanskje ikke lenger er aktive i idretten, men som ønsker å møtes til sosiale samlinger.

Vi har uformelle medlemsmøter på klubbhuset fredager en gang pr måned hvor vi har servering av mat og drikke, kurong turnering med premie osv.

Vi prøver også å skaffe foredragsholdere en gang iblant.

Overskuddet fra våre møter går i hovedsak til de unge i klubben som vi fordeler etter innkomne søknader. Vi bidrar også til saker hvor fellesskapet får glede av midlene.

På forespørsler så deltar vi også på dugnader i klubben.

 

Info om møter blir også lagt ut på Facebook; Eldres avd SSK

 

For å være med på Eldre’s så må man være medlem av Solberg Sportsklubb

 

Velkommen skal dere være, både nye og gamle medlemmer