Henvendelser ang. juniorbandy avdeling og de ulike lag sendes mail:  ssk.bandyjr@gmail.com