Henvendelser ang. juniorbandy avdeling og de ulike lag sendes mail:  bandyjunior@outlook.com