Flest mulig – lengst mulig

Junior bandygruppa i Solberg Sportsklubb skal være åpen, inkluderende og organisert på en måte som gir og ivaretar et tilbud til alle som ønsker å spille bandy, basert på den enkelte spillers ferdigheter, ambisjoner og ønsker. Vi skal som avdeling skape trivsel slik at våre medlemmer har det gøy. Vi har alle både spillere, trenere og ledere, et felles ansvar for å bidra til vårt gode bandymiljø. Solberg Sportsklubb er en bredde-klubb, men hvor vi samtidig ønsker å legge til rette for at de som har ambisjoner gis muligheter for å utvikle sitt talent. 

 

Vårt motto er: 

Flest mulig – lengst mulig 

For å få til dette må man ha noen retningslinjer og regler både administrativt og sportslig. Disse reglene og retningslinjene finnes i håndboken og i sportsplanen. Sammen utgjør dokumentene et hjelpemiddel for trenere, lagledere, foreldre og spillere. 

Angående mottoet, så gjelder ikke dette bare spillere, men også trenere/foreldre/foresatte. Vi ønsker alle Flest mulig og lengst mulig aktive i klubben vår. Det skaper et hyggelig sosialt og tryggere nettverk for alle.