Aldersinndeling

  • Det spilles i årsklassene 06 ­ 12.
  • Det spilles etter NFFs regler for miniputter.
  • Klassene 2009, 2010 og 2011 (10, 11 og 12 år) : 7 spillere pr. lag
  • Klassene 2012 ­ 2013 (8 ­ 9 år): 5 spillere pr. lag
  • Klassene 2014 og 2015 (6 og 7 år): 3 spillere pr. lag.

Program

Spilleplan, puljeoppsett med mer vil bli lagt ut på vår nettside og delt via vår facebookside. Alle kampene spilles samme dag, innenfor en 3­ timers periode. 7er­-klassene spiller søndag, mens de resterende klassene blir fordelt på begge dager.

Premier

Alle spillere får deltager­premie. Vi gjør oppmerksom på at premiene kan inneholde lovlige smaksprøver. Godkjent påmelding er en aksept på dette.

Påmelding

Da vi normalt har stor pågang (over 300 lag), forbeholder vi oss retten til å stenge enkelte klasser før påmeldingsfristen utløper, så vær tidlig ute ! Vi forbeholder oss retten til å redusere omfanget av cupen, dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.

Påmelding via Profixio  Påmeldingsfrist 23. aug

Ved spørsmål, kontakt: Frode Engedal, e-post: sskkiwicup@gmail.com / mob. 928 31 906 (e.kl. 16).

Turneringsavgiften er kr. 1300 / 1200 / 750 (7, 5, 3er) som betales til konto nr: 2220.30.82502. Turneringsavgiften dekker maks. hhv. 12, 10, 7 spillere pr. lag. Utover dette må det betales kr. 50 pr. spiller.