Tittel                     Navn                                    E-post                                                  Telefon

Sekretær          Ronny Hansen               ronny.hansen@ebnett.no                                 415 79 213

Kasserer           Jens Petter Hansen        lisezh@hotmail.com                                        970 26 914          

Styremedlem    Bent Ole Bakken            bent.ole.bakken@ebnett.no                             913 66 214

Styremedlem    Rune Larsen                  rune@jonnylarsen.no                                      913 12 546

Styremedlem    Geir Lislelid                                                                                       906 15 559

Styremedlem    Bjørn Johnsen                                                                                    928 52 419

Styremedlem    Bjørn Olav Olsen                                                                                900 57 156