Møterom

På klubbhuset finnes det tre møterom som trenere/ lagledere kan booke til møter/samlinger. Alle møterommene kan bookes i perioden kl. 08.00 til kl. 22.00. Møterom 1 vender mot Solberg Panoramabygget, møterom 2 mot hovedbanen og møterom 3 har vindu mot Lissos Arena.

Eksterne kan leie møterom for 1500kr på dagtid. De må ta kontakt med dagleder@solbergsk.no

Under får du listet opp kalenderen til alle møterommene. Finn ledig tidspunkt og fyll så ut skjema i bunnen av siden. Lillesalen kan brukes, men en skal være bevisst på at hvis det er et større møte i storsalen kan sambruk by på noen utfordringer. Brukere må i hvert fall snakke sammen. 

Reservasjon
1) Velg først ønsket tidspunkt for møte
2) Velg møterom fra rullgardinmenyen
3) Fyll ut detaljene i skjema (navn, epost og mobi) og bekreft reservasjonen

Møterom 1

Ant plasser:
Utstyr:

Møterom 2

Ant plasser:
Utstyr:

Møterom 3
Ant plasser:
Utstyr:

Møterom Lillesalen
Ant plasser:
Utstyr: