Storsalen

Klubbhuset kan leies på dagtid ukedagene og i helgen hvis ledig. Klubbhuset og storsalen brukes primært av SSK mandag - torsdag kl. 16.30-22.00. Kalenderen under viser tilgjengeligheten. Det er viktige at henvendelser sendes i god tid siden alle forespørsler behandles manuelt - se skjema under.

Leiepriser storsal (maks 120 inkludert kjøkkenpersonalet)
Helg: Et døgns leie 4700 kr (medlemmer 3760 kr)
Helg: To døgn (fredag-søndag) 5700 kr (medlemmer 4760 kr)
Hverdager: Kl. 08.00-16.00 (eks begravelse) 3000kr (medlemmer 2400 kr)
Hverdager: Kl. 16.00-22.00 (eks. selskap) 3000kr (medlemmer 2400 kr)
Hverdager: Bedrift kl. 08.00-16.00 (inkl. lyd og bilde) 5000 kr

Vi minner om hovedstyrevedtak rundt utleie for klubbens medlemmer:
•Klubbens medlemmer har krav på 20% reduksjon i utleien. Kravet er at utleien berører medlemmet direkte.
•Foreldre på et lag som ønsker å arrangere en fest for å styrke det sosiale fellesskapet i foreldregruppen betaler kl. 1000 kr pluss vask.
•Arrangement for barn og foreldre som er medlemmer i klubben er gratis.

Klubbens medlemmer har ikke andre fortrinn. De må stille i kø som alle andre.

1) Sjekk ledig kapasitet i kalenderen.

2) Send inn skjemaet du finner her.