Fritidskortet kan nå benyttes for aktiviteter i regi av Solberg Sportsklubb. 

Hvem kan få Fritidskortet?
Barn og unge med bostedsadresse i kommunen i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Hva dekker Fritidskortet?
Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter opptil kr. 1000 pr. barn per halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Du må opprette en profil og tilknytte deg de barna som er brukere av fritidskortet for å kunne benytte dette til å betale for medlemskontingent eller treningsavgift i klubben.

Klikk her for å lese brukerveiledning

Klikk her for å finne Solberg SK.