Solberg turn er en undergruppe til Solberg Sportsklubb. Vi er en relativt liten gruppe, og har som mål å gi et godt og variert tilbud til alle våre medlemmer. Vi har både breddepartier for barn i alle aldre og konkurransepartier for de litt eldre. Turn kan være så mye, men vi ønsker at alle våre medlemmer skal få oppleve hvor allsidig og morsomt det kan være. På våre barnepartier har vi fokus på allsidig trening, med mye rytme og lek, på de litt eldre partiene har vi valgt å konsentrere oss om turngrenen troppsgymnastikk.

Lekeparti, Saltopartier og aspirant, rekrutt og junior trener i Solberghallen. I tillegg trener aspiranter, rekrutt og junior 1 dag i uken i grophallen i Hokksund.

Aerobic og damer tabell trener på Killingrud ungdomsskole.